ISACIT 2019 Organizers

Naoaki Yamanaka_1.jpg

Prof. Naoaki YAMANAKA

Keio University, Japan
yamanaka@ics.keio.ac.jp


Prof. Shigeo AKASHI

Tokyo University of Science, Japan
akashi@is.noda.tus.ac.jp

Shigeo AKASHI_1.jpg

Masayuki Arai_1.jpg

Prof. Masayuki ARAI

Teikyo University, Japan
arai@ics.teikyo-u.ac.jp


Prof. Shih-Hao CHANG

Tamkang University, Taiwan
shhchang@mail.tku.edu.tw

Shih-Hao CHANG_1.jpg