APSCIT_1.jpg

Shih-Hao CHANG_1.jpg

Prof. Shih-Hao CHANG

Tamkang University, Taiwan
145322@mail.tku.edu.tw


Prof. Shih-Hau FANG

Yuan Ze University, Taiwan
shfang@saturn.yzu.edu.tw

Shih-Hau FANG_1.jpg

Wen-Tsai SUNG_1.jpg

Prof. Wen-Tsai SUNG

National Chin-Yi University of Technology, Taiwan
songchen@ncut.edu.tw


Prof. Wen-Tsung LIN

Minghsin University of Science and Technology, Taiwan
wtlin.must@gmail.com

Lin_1.jpg

Wu-Ja+LIN.jpg

Prof. Wu-Ja LIN

Department of Computer sciences and Information Engineering, National Formosa University, Taiwan
wjlin@nfu.edu.tw


Prof. Sun-yuan HSIEH

National Cheng Kung University, Taiwan
hsiehsy@mail.ncku.edu.tw

ISACIT+2017+Chair-Sun-yuan+HSIEH.jpg

Jiann-Liang CHEN.jpg

Prof. Jiann-Liang CHEN

Department of Electrical & Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
lchen@mail.ntust.edu.tw


Prof. Che-Wei LEE

Department of Information Management, National Kaohsiung Marine University, Taiwan
oceanlee@webmail.nkmu.edu.tw

Che-Wei LEE.jpg

Yao-ming YEH.jpg

Prof. Yao-ming YEH

Department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan Normal University, Taiwan
yaomingyeh@gmail.com, ymyeh@mail.knu.edu.tw


Prof. Yung-Hui LI

Department of Computer Science & Information Engineering, National Central University, Taiwan
yunghui@csie.ncu.edu.tw

ISACIT+2017+Chair-Yung-Hui+LI.jpg

Ru-Jen CHAO.jpg

Prof. Ru-Jen CHAO

Department of Information Management, Kao Yun University, Taiwan
t90107@cc.kyu.edu.tw


Prof. Zne-Jung LEE

Huafan University, Taiwan
johnlee@gm.hfu.edu.tw

Zne-Jung LEE_1.jpg

ISACIT+2017+Chair-Yao-Tung+TSOU.png

Prof. Yao-Tung TSOU

Feng Chia University, Taiwan
yttsou@fcu.edu.tw


Prof. Jung-Sing JWO

Tunghai University, Taiwan
jwo@thu.edu.tw

Jung-Sing JWO.jpg

Jan-Ming HO_1.jpg

Prof. Jan-Ming HO

Academia Sinica, Taiwan
hoho@iis.sinica.edu.tw


Prof. Hsiu-Hsen YAO

Yuan Ze University, Taiwan
csyao@saturn.yzu.edu.tw

Hsiu-Hsen Yao_1.jpg

Von-Wun SOO_1.jpg

Prof. Von-Wun SOO

National Tsing Hua University, Taiwan
soo@cs.nthu.edu.tw


Prof. Bing Leung SUN

Ching Kuo Institute of Management and Health, Taiwan
blsun@ems.cku.edu.tw

Bing Leung SUN_1.jpg

Cheng-Hong YANG_1.jpg

Prof. Cheng-Hong YANG

National Kaohsiung University of Applied Sciences, Taiwan
chyang@kuas.edu.tw


Prof. Hung-Min SUN

National Tsing Hua University, Taiwan
hmsun@cs.nthu.edu.tw

Hung-Min SUN_1.jpg

Ching-Ming Lai_1.jpg

Prof. Ching-Ming LAI

National Chung Hsing University, Taiwan
pecmlai@dragon.nchu.edu.tw; pecmlai@nchu.edu.tw


Prof. Haoran XIE

The Education University of Hong Kong, Hong Kong
hxie@eduhk.hk

Haoran XIE_1.gif